Quercus TFI S.A.

Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa oraz cena zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa
Wartość
Zmiana od ostatniej wyceny
Zmiana
YTD Data
QUERCUS Global GrowthHighlight icon 133,68 0,89% 21,08% 01/06/23
QUERCUS AgresywnyHighlight icon 271,00 1,36% 16,18% 01/06/23
QUERCUS lev 37,43 5,67% 13,56% 01/06/23
QUERCUS Stabilny 126,61 -0,22% 10,49% 01/06/23
QUERCUS Gold 68,36 0,68% 8,72% 01/06/23
QUERCUS Obligacji Skarbowych 70,43 0,37% 7,05% 01/06/23
QUERCUS Dłużny KrótkoterminowyHighlight icon 83,05 0,05% 5,66% 01/06/23
QUERCUS Dłużny 1 100,19 0,02% 4,95% 01/06/23
QUERCUS Ochrony KapitałuHighlight icon 167,99 0,05% 4,88% 01/06/23
QUERCUS Dłużny 2 104,88 0,04% 4,69% 01/06/23
QUERCUS Global Balanced 128,36 0,38% 3,44% 01/06/23
QUERCUS Silver 92,57 1,69% 0,47% 01/06/23
QUERCUS short 59,81 -2,56% -4,27% 01/06/23
Wartość aktywów netto na certyfikat oraz cena zbycia i odkupienia certyfikatów
Wartość
Zmiana od ostatniej wyceny
Zmiana
YTD Data
QUERCUS Multistrategy FIZ 1641,98 1,15% 8,07% 31/05/23

Wiadomości

Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. na koniec maja 2023 r. wyniosła 3 308,2 mln zł (wobec 3 249,9 mln zł na koniec kwietnia br.). 
Quercus TFI S.A. ogłosiło skup akcji własnych (buy-back). Skupionych zostanie 1.327.952 akcji, tj. 2,35% wszystkich akcji Spółki o wartości 12,6 mln zł po cenie 9,50 zł za sztukę.
Uprzejmie informujemy, że 30 kwietnia 2023 r. nasze 4 subfundusze: QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy, QUERCUS Ochrony Kapitału, QUERCUS Agresywny, QUERCUS Global Growth, stały się produktami jasnozielonymi w rozumieniu Rozporządzenia UE 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie obowiązku…
Miło nam poinformować, że w najnowszym rankingu funduszy akcji polskich uniwersalnych przygotowywanym przez Analizy.pl, nasz QUERCUS Agresywny znalazł się na 2 miejscu. 
Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. na koniec kwietnia 2023 r. wyniosła 3 249,9 mln zł (wobec 3 187,2 mln zł na koniec marca br.). 

Komentarz zarządzającego

Ostatni miesiąc przyniósł najpierw kontynuację pozytywnych tendencji na rynkach, szczególnie w przypadku spółek technologicznych i korektę na samym końcu.
W kwietniu subfundusz QUERCUS Global Growth osiągnął stopę zwrotu na poziomie +0,20% wobec benchmarku na poziomie +1,44%. Miniony miesiąc przyniósł uspokojenie nastrojów na rynkach bazowych po mocnym wejściu w nowy rok w pierwszych miesiącach roku.
Wynik subfunduszu QUERCUS Global Balanced za kwiecień wyniósł +0,67%. Kwiecień przyniósł podwyższoną zmienność na globalnych rynkach obligacji oraz przewagę europejskiego rynku akcji nad amerykańskim.
Subfundusz QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy kontynuował dobrą passę rozpoczętą jesienią ubiegłego roku. W kwietniu zyskał 0,70%, a od początku roku stopa zwrotu wynosi już 4,75%, co plasuje go w czołówce funduszy dłużnych uniwersalnych.
Kwiecień pozytywnie zaskoczył inwestorów, szczególnie na warszawskiej GPW. Na światowych rynkach sytuacja również rozwijała się korzystnie. Polskie akcje tym razem nie zawiodły inwestorów. Indeks WIG osiągnął najwyższy poziom od roku 62,9 tys. punktów, zyskując 9,6% od k. 2022 r.
Quercus

Dłużny Krótkoterminowy

Mariusz Zaród
Bezpieczeństwo przede wszystkim
Mariusz Zaród
Quercus

Ochrony Kapitału

Krzysztof Grudzień
Bezpieczna przystań dla Twoich pieniędzy
Krzysztof Grudzień
Quercus

Obligacji Skarbowych

Mariusz Zaród
Najlepsze obligacje
Mariusz Zaród
Quercus

Stabilny

Bartłomiej Cendecki
Akcje i obligacje w jednej strategii
Bartłomiej Cendecki
Quercus

Global Balanced

Piotr Miliński
Portfel globalnych okazji
Piotr Miliński
Quercus

Agresywny

Sebastian Buczek
Najlepsze polskie spółki
Sebastian Buczek
Quercus

Global Growth

Daniel Łuszczyński
Najlepsze spółki wzrostowe na świecie
Daniel Łuszczyński
Quercus

Gold

Krzysztof Grudzień
Złoto na ciężkie czasy
Krzysztof Grudzień
Quercus

Silver

Krzysztof Grudzień
Jeszcze większy potencjał niż złoto
Krzysztof Grudzień
Quercus

lev

Krzysztof Grudzień
Z dźwignią na wzrosty
Krzysztof Grudzień
Quercus

short

Krzysztof Grudzień
Zarabia na spadkach
Krzysztof Grudzień
Quercus

Multistrategy FIZ

Sebastian Buczek
Najbardziej zdywersyfikowane aktywa
Sebastian Buczek
Quercus

Global Balanced Plus FIZ

Piotr Miliński
Elastyczność w skali globalnej
Piotr Miliński
Quercus

Absolute Return FIZ

Bartłomiej Cendecki
Tylko w prywatnej ofercie
Bartłomiej Cendecki
Quercus

Private Equity Multifund FIZ

Krzysztof Grudzień
Unikalna ekspozycja na private equity
Krzysztof Grudzień