Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa oraz cena zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa
Wartość
Zmiana od ostatniej wyceny
Zmiana
YTD Data
QUERCUS lev 69,23 -0,89% 49,33% 19/10/21
QUERCUS Agresywny 292,02 -0,52% 48,46% 19/10/21
QUERCUS Stabilny 131,47 -0,04% 13,39% 19/10/21
QUERCUS Global Balanced 154,51 0,18% 7,49% 19/10/21
QUERCUS Global Growth 142,57 1,03% 3,53% 19/10/21
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy 76,50 0,00% 0,75% 19/10/21
QUERCUS Ochrony Kapitału 156,39 -0,01% 0,56% 19/10/21
QUERCUS Dłużny 1 98,97 0,04% - 19/10/21
QUERCUS Dłużny 2 99,70 0,01% - 19/10/21
QUERCUS Obligacji Skarbowych 79,46 0,08% -3,92% 19/10/21
QUERCUS Gold 60,78 0,21% -8,70% 19/10/21
QUERCUS Silver 91,02 2,56% -8,98% 19/10/21
QUERCUS short 48,87 0,49% -22,48% 19/10/21
Wartość aktywów netto na certyfikat oraz cena zbycia i odkupienia certyfikatów
Wartość
Zmiana od ostatniej wyceny
Zmiana
YTD Data
QUERCUS Multistrategy FIZ 1613,41 -0,16% 21,35% 01/10/21

Lokaty bankowe na 0%? U nas może być więcej.      WYNIKI FUNDUSZY ZA I-IX 2021 r.    QUERCUS Aresywny +44,56%    QUERCUS lev +32,94%    QUERCUS Multistrategy FIZ +21,55%    QUERCUS Stabilny +14,25%    QUERCUS  Global Balanced +6,18%    QUERCUS Global Growth +1,37%    QUERCUS  Dłużny Krótkoterminowy +1,00%    QUERCUS Ochrony Kapitału +0,82%    QUERCUS Obligacji Skarbowych -1,41%    QUERCUS Gold -8,83%    QUERCUS Silver -15,34%    QUERCUS short -17,10%    (Wyniki historyczne, nie stanowią gwarancji na przyszłość.)

 

 

Zatrzymaj przewijanie się informacji

Komentarz zarządzającego

Mariusz Zaród
QUERCUSDłużny Krótkoterminowy
Bezpieczeństwo przede wszystkim
Mariusz Zaród
Krzysztof Grudzień
QUERCUSOchrony Kapitału
Bezpieczna przystań dla Twoich pieniędzy
Krzysztof Grudzień
Mariusz Zaród
QUERCUSObligacji Skarbowych
Najlepsze obligacje
Mariusz Zaród
Bartłomiej Cendecki
QUERCUSStabilny
Konkurent dla depozytów
Bartłomiej Cendecki
QUERCUSGlobal Balanced
Portfel globalnych okazji
Piotr Miliński
QUERCUSGlobal Balanced Plus FIZ
Elastyczność w skali globalnej
Piotr Miliński
Sebastian Buczek
QUERCUSAgresywny
Najlepsze polskie spółki
Sebastian Buczek
Piotr Miliński
QUERCUSGlobal Growth
Najlepsze spółki technologiczne na świecie
Piotr Miliński
Krzysztof Grudzień
QUERCUSGold
Złoto na ciężkie czasy
Krzysztof Grudzień
Krzysztof Grudzień
QUERCUSlev
Z dźwignią na wzrosty
Krzysztof Grudzień
Krzysztof Grudzień
QUERCUSshort
Zarabia na spadkach
Krzysztof Grudzień
Sebastian Buczek
QUERCUSMultistrategy FIZ
Najbardziej zdywersyfikowane aktywa
Sebastian Buczek
Bartłomiej Cendecki
QUERCUSAbsolute Return FIZ
Tylko w prywatnej ofercie
Bartłomiej Cendecki
Krzysztof Grudzień
QUERCUSPrivate Equity Multifund FIZ
Unikalna ekspozycja na private equity
Krzysztof Grudzień
Krzysztof Grudzień
QUERCUSQUERCUS Silver
Jeszcze większy potencjał niż złoto
Krzysztof Grudzień